8 – Lopuksi

Kuinka voit saada Jumalan tekemään itsellesi samantyyppisiä asioita, kuin olen kuvannut tositarinoissa, jotka olen juuri selostanut? Et mitenkään. Tai ainakaan, jos voit, en tiedä kuinka. Minä pidän niitä Taivaallisen Isämme oma-aloitteisina tekoina. Isänäni Hän on Aloitteentekijä, Johtaja. Odotan häneltä aloitetta, johdatusta. Olen virittäytynyt seuraamaan Häntä, tottelemaan Häntä. Pyydän Hänen johdatustaan pienissä asioissa, samoin kuin elämän suurissa kysymyksissä. Ja aina kun olen tietoinen Hänen johdatuksestaan, kiitän Häntä. Kun päätämme seurata Häntä, minusta on tärkeää, että meillä on oikea käsitys Hänestä, sellaisena kuin Hän todellisuudessa on, eikä pelkkä mielikuva, jonka olemme muodostaneet oman menneisyytemme tai tuntemiemme ihmisten perusteella.

Monet asiat tekevät meille helpommaksi muodostaa käsityksemme Jumalasta. Millaisia miehiä isämme ovat, tai kirkkomme opetukset ja oman yhteiskuntamme normit ovat muutamia tällaisia asioita. Rohkenisin väittää, että useimmilla meistä on vääristynyt kuva Hänestä. Ehdotan, että lähestyt Häntä rukouksessa ja pyydät, että Hän antaisi sinun oppia tuntemaan Hänet sellaisena kuin Hän on. Et tietenkään opi tuntemaan Häntä perinpohjin. Hän on ihmisymmärryksen tuolla puolen. Mutta mielestäni on kohtuullista odottaa, että se, mitä Hänestä tiedämme, on oikein. Kun luet Raamattuasi, etsi asioita, joita Hän sanoo ja tekee, samoin kuin asioita, joita Hänestä sanotaan, jotta voisit lisätä ymmärrystäsi. Mutta lue rukoillen. Pyydä oikaisua, jos sellaista tarvitaan. Jos luet vahvistaaksesi jonkin entisen käsityksesi, käsityksesi vahvistuu. Jos käsityksesi on oikea, kaikki on hyvin. Mutta jollei se ole, virheesi vahvistuu. Tämän haluat tietenkin välttää.

Mikä on ainoa asia, jota Jumala ei voinut luoda? Joitain vuosia sitten kirjoitin tietokoneohjelman ilahduttaakseni naapuruston lapsia. Se pyysi lasta ilmoittamaan nimensä. Sitten se aloitti silmukan, jossa se näytti vaihtelevissa paikoissa kuvaruudulla sellaisia lauseita kuin: “Rakastan sinua, Linda.” “Oot makee, Linda.” Ja niin edespäin. Lapset olivat ihastuksissaan, kun näkivät nimensä yhdistettynä näihin tunteenilmaisuihin. Mutta tosiasiassa kone ei välittänyt vähääkään kenestäkään heistä. Se oli ohjelmoitu rakentamaan lauseet ja toistamaan niitä. Jos Jumala olisi luonut meidät rakastamaan Häntä, me olisimme tuon tietokoneen kaltaisia. Jumala ei voi luoda ystävää. Hän ei voi luoda mitään, mikä on ohjelmoitu rakastamaan Häntä, niin että tuolla “rakkaudella” olisi mitään merkitystä. Hän pystyy ainoastaan luomaan olentoja, joilla on kyky rakastaa Häntä, mutta meidän täytyy tehdä valinta rakastammeko vai emmekö rakasta. Jollemme päätä rakastaa Häntä, Hän ei saa meidän rakkauttamme, eikä Hän voi tehdä mitään, millä “pakottaisi” meidät rakastamaan Häntä. Meille on luontaista itserakkaus, ei Hänen rakastamisensa.

Kristinuskon keskeisin sanoma on, että Jumala tahtoo päästä sovintoon meistä jokaisen kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sovituskuoleman kautta. Tämä sovinto luo perustan meidän rakkaussuhteellemme Häneen. Meistä tulee Hänen lapsiaan. Suhteen luonne määräytyy muun muassa sitä määrittävien sääntöjen kautta. Puntaroi mielessäsi sääntöjä, jotka säätelevät omaa kristillistä vaellustasi. Kysy itseltäsi, mitä tietty hyväksymäsi sääntö kertoo sinulle Hänestä. Onko vastaus yhtenevässä linjassa kaiken muun kanssa, mitä tiedät Hänestä? Annanpa esimerkin:

Tunsin kerran papin, joka väitti, että Jumala piti hänen kirkkoaan muita parempana, koska hän käytti mehiläisvahakynttilöitä eikä parafiinista tehtyjä, kuten muut kirkot. Millaiseksi henkilöksi hän kuvittelee Jumalan? Jos sinulla olisi kaksi lasta, jotka kumpikin erikseen tarjoaisivat sinun kunniaksesi kynttiläillallisen, kuinka tärkeää sinulle olisi, mistä materiaalista kynttilät on tehty?

Löytyvätkö säännöt, jotka säätelevät ja auttavat määrittelemään, millainen kristitty sinä olet, Raamatusta, vai ovatko ne sinun tai sinun kirkkosi keksimiä sääntöjä? Ei ole väärin, jos sinulla on omia sääntöjä, kunhan tiedät, että ne ovat sinun sääntöjäsi, etkä yritä korvata Jumalan antamia sääntöjä omillasi. Eräs valituksenaihe, joka meidän Herrallamme oli fariseuksia vastaan, oli se, että he noudattivat itse luomiaan sääntöjä, mutta jättivät huomiotta Jumalan antamat säännöt.

Jeesus sanoi: “Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”1 Mies Pohjois-Irlannista (Ulsterista) kertoi minulle, että hänen pastorinsa oli kertonut seurakunnalleen, että nuo “toisella puolella” olevat olivat heidän veljiään. Mutta sitten pastori lisäsi: “Puolustakaa uskoanne.” Jos tämä pastori puhui Jumalan edustajana, vahvistaen, että Hän on sekä katolisten että protestanttien Isä, ja tietäen, että hänen kehotuksensa johtaisi vihanpitoon ja murhiin, mitä tämä kertoo teille hänen ja hänen seuraajiensa Jumala-käsityksestä?

Asiani ydin on, että kun ylläpidämme suhdetta Jumalaan, teemme niin sen mukaisesti, millainen käsitys meillä on Hänen Persoonastaan. Rukoilkaamme, että meidän ymmärryksemme Hänestä olisi Pyhän Hengen valaisema, niin että meillä olisi oikeanlainen suhde todelliseen Jumalaan.

1Johanneksen evankeliumi 13:35

Others, on the other hand, concentrate in a number of unique subjects that students will

It’s also important

If you essay writer for you want help writing, it is possible to request it from the instructor or advisor.

to check at how long they’ve been in operation.

be asked to write about.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *